Περιφράξεις - Συρματοπλέγματα Τσολακίδης 
Κατασκευή Περιφράξεων - Παραγωγή Συρματοπλεγμάτων - Εμπορία Υλικών Περίφραξης


 

Η επιχείρηση ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ, με έδρα τα Γλυκά Νερά Αττικής, αποτελεί μια δυναμική επιχείρηση εμπορικού και κατασκευαστικού χαρακτήρα στον τομέα της περίφραξης με δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα. Λειτουργούμε από το 1958 και από τότε μέχρι και σήμερα είμαστε σε συνεχή δραστηριότητα και ανάπτυξη.
 

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην υψηλή ποιότητα τόσο των εμπορευμάτων όσο και των παρεχόμενων εργασιών, στην έγκαιρη ολοκλήρωση των αναλαμβανομένων έργων, στην καλή συνεργασία με τους πελάτες μας καθώς και στην εφαρμογή κάθε νέας τεχνολογίας που σκοπό έχει την βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

Στον εμπορικό τομέα, διαθέτουμε μια πλούσια ποικιλία α' υλών, καθώς και έτοιμων υλικών, πάντοτε αρίστης ποιότητας, με εφαρμογή σε περιφράξεις αλλά και άλλους τομείς.
► Στον κατασκευαστικό τομέα, διαθέτουμε εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, με αποτελεσματικότητα ακόμα και σε έργα πολύ υψηλών απαιτήσεων.